Privacy & Cookies

Wij vragen gegevens van je om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Je mag erop rekenen dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet. Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen. Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die je over je privacy hebt gemaakt.

Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je gegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

Wat doet de rechtswinkel met mijn gegevens?

De Rechtswinkel gebruikt je gegevens voor de volgende activiteiten:

  • het beantwoorden van vragen;
  • het onderzoeken en verbeteren van onze dienstverlening;
  • het leveren van aangevraagde diensten;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Welke gegevens hebben wij nodig?

Hieronder lees je welke gegevens nodig zijn en wat we met je gegevens doen

Als je informatie van ons wilt per mail, wilt solliciteren of een afspraak met ons wilt maken, dan vragen we je een e-mailadres om dat naar toe te sturen. Let op! Zet in de chat of je e-mail geen gevoelige gegevens zoals je rekeningnummer of Burgerservicenummer. De rechtswinkel heeft deze nooit nodig.

Verder goed om te weten:

  • Doel: het beantwoorden van je vraag.
  • Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. Anders kunnen wij je vraag niet goed beantwoorden of kunnen we geen contact met je hebben.
  • Bewaartermijn: maximaal 13 maanden
  • Verplichting: nee. Je mag ons anoniem bellen. Maar zonder je telefoonnummer kunnen wij je niet terugbellen. Je bent niet verplicht antwoord te geven op de vragen die we stellen. Maar om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden hebben we wel een goed beeld nodig van je situatie.
  • Opmerking: Alleen het onderwerp registreren we anoniem. Bijvoorbeeld “arbeidsrecht”. Dit is nodig om onze dienstverlening te kunnen onderzoeken en verbeteren.

Hoe zit het met gebruik van Cookies?

Onze website maakt gebruik van Cookies. Wij slaan deze niet op en gebruiken deze overigens niet. Je browset dus anoniem op onze website.

Zijn mijn gegevens veilig?

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Onze website is goed beveiligd. Wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers krijgen duidelijke instructies hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Vind je ondanks alles toch een probleem op onze website? Laat ons dat weten!

Hoe lang bewaart de rechtswinkel mijn gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit verschilt per dienst of kanaal. De bewaartermijn vind je onder ‘Wat doet de rechtswinkel met mijn gegevens’.

Wij verwijderen je gegevens als de bewaartermijn voorbij is. Of wij maken jouw gegevens anoniem. Wij verwijderen dan alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons bij het verbeteren van onze dienstverlening.

Wat zijn mijn rechten?

Je blijft de baas over jouw gegevens. Wil je zien welke privégegevens wij van je hebben? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, het gebruik daarvan beperken of je privégegevens door ons laten overdragen aan een andere partij? En als wij je privégegevens verwerken op wettelijke rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ kun je daar bezwaar tegen maken. Laat het ons weten per post of e-mail. Binnen 1 maand krijg je van ons antwoord.

We willen zeker weten dat jij het echt bent. Daarom kunnen we je vragen om extra informatie om vast te stellen dat je bent wie je zegt dat je bent. Dat doen wij ook als je verzoek onduidelijk is.

Meer weten over je privacyrechten? Kijk eens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik contact opnemen?

Hieronder lees je de verschillende mogelijkheden:

Wat wil jeZo bereik je ons
Mijn privégegevens inzien, aanpassen, overdragen of laten verwijderen. Of als je er
bezwaar tegen hebt dat wij je
privégegevens verder
verwerken.
Mailen:
info@rechtswinkelzeist.nl

Een klacht indienen over het
verwerken van mijn
privégegevens
Mailen: 
info@rechtswinkelzeist.nl

Schrijven:
Rechtswinkel
Zeist t.a.v. de voorzitter
Promenade 101-A
3701 ZB Zeist

Als wij er samen niet uitkomen, kun
je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Een kwetsbaarheid op de website
melden
Mailen: info@rechtswinkelzeist.nl